วิสัยทัศน์

บริษัท เอลเมอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งทางเคมีและชีวภาพ  รวมถึงให้บริการด้านเครื่องมือวัด ทางด้านอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด 

 

 

พันธกิจ
จัดเตรียมทีมงานและงานบริการด้านที่ปรึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมามากกว่า 10 ปี  รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ให้เหมาะสมกับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด


CopyRight 2013 Elmer Ingration Co.,Ltd. All Right reserved